lauantai 27. marraskuuta 2010

Mesenaatti 02/2010 julkaistiin eilen
MESENAATTI 2/2010 julkaistiin Art Life™ -tapahtumassa 26.11.2010!

Lue näköislehti tässä tai tulosta paperiversio täältä

keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Mind Less Art Termination - 26.11.2010

Mind Less Art Termination
Jyväskylän yliopiston kampus Perjantaina 26.11.2010

Taidevapaan koulutuksen tukisäätiö (TKTS) on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista lahjoittajista ja panee toimeen julkisten taideteosten poistotyön kampusalueella. Mind Less Art Termination voitti tarjouskilpailun ja aloittaa toimeksiannon tämän viikon perjantaina ns. opinportin parissa. TKTS ostaa Mind Less Art Terminationilta palveluita, joissa kartoitetaan julkisten tilojen taideteoksia ja tiedoista raportoidaan säätiölle. Mind Less Art Termination suunnittelee ja toteuttaa teosten purkua ja poistoa.


Mind Less Research Finland voitti tarjouskilpailun Euroopan unionin uraauurtavan Talous, kuluttajat ja terveys -tutkimuksen 2010 toteuttamiseen.

Euroopan Unioni toteuttaa jäsenmaissaan laajan jalkinekartoituksen. Samalla tutkitaan askelen suuntaa tilassa, sen rytmiä ja pituutta sekä astunnan asentoja ja virheasentoja. Pyrkimyksenä on luoda EU:n alueelle yhtenäiset jalkinenormit. Direktiiviin aikanaan huipentuva kartoitustyö tuottaa paljon tietoa muiltakin elämän alueilta viranomaisten ja päättäjien käyttöön.

Lisätietoa tutkimuksesta

tiistai 23. marraskuuta 2010

Tapahtuu Jyväskylän yliopistolla
ART LIFE™- tapahtuman kanssa samanaikaisesti järjestetään pääkampuksella TAITEEN PAIKKA- taidemyyntinäyttely osana Jyväskylän yliopiston varainkeruukampanjaa. Taiteilijat saavat 50% teoksiensa myyntihinnasta, loput menevät yliopistolle. Tuotto liitetään peruspääomaan, joka on tarkoitus käyttää yleisesti yliopiston toimintaan. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat mukana järjestämässä taidemyyntitapahtumaa opintopisteitä vastaan.

Art Lifen FB-event: http://www.facebook.com/event.php?eid=118012188263210

keskiviikko 17. marraskuuta 2010

maanantai 8. marraskuuta 2010

Itä-Suomen autonominen yliopisto

Tutkintotehdas toivottaa onnea ja menestystä Itä-Suomen autonomiselle yliopistolle sen avajaispäivänä. Uuden, paremman yliopiston teesit sopivat oivasti malliksi Tutkintotehtaallekin.

Itä-Suomen autonomisen yliopiston perustamiskirja

1 § Itä-Suomen autonominen yliopisto koostuu ihmisistä, heidän unelmistaan, haluistaan, toiveistaan ja moneudestaan.
2 § Erilainen yliopisto on mahdollinen – mutta se on toteutettava.
3 § Autonominen yliopisto toteutetaan masentavien realiteettien ulottumattomissa.
4 § Autonominen yliopisto on perustettu paikaksi, jossa uudet ajatukset ja toiminta kehkeytyvät vapaasti ja rauhassa.
5 § Autonominen yliopisto on yliopistolaista itseään eikä hänen tulevaa työnantajaansa varten.
6 § Autonominen yliopisto luo uusia yhteisyyden tiloja ja uusia tapoja olla opiskelija. Käyttötalouden voimavarana toimii kuvittelu.
7 § Hallintoa ei ole. Kampus sijaitsee kaduilla ja kahviloissa, puissa ja puiden alla. Rehtorina toimii mielikuvituspöllö.
8 § Tutkijoiden laboratorio leviää koko yhteiskuntatilaan. Filosofialla tarkoitetaan elettyä totuutta, ei vain tentaattorille todisteltavaa kirjanoppineisuutta.
9 § Autonomisen yliopiston laatu ilmenee yliopistolaisten vapaana, pelottomana ja leikkisänä elämänmuotona.
10 § Pieni on kaunista. Omituinen on ylevää. Jokaisella on henkilökohtainen upeuden suunnitelmansa (HUPS). Tutkimusta tehdään palavalla intohimolla mutta tarpeetonta vakavuutta välttäen.
11 § Luova joutilaisuus korvaa kiireisen suorittamisen. Hitautta ja haahuilua ei paheksuta. Tutkintomäärien sijaan tilastoidaan päiväunien pituus.
12 § Kritiikki on elävä voimavara, joka tekee mielettömästä mielekästä.

Joensuussa 5.11.2010
Minerva Pöllönen
rehtori

http://unelmienyliopisto.net/

lauantai 30. lokakuuta 2010

Taidekasvatuksen tilannetta puidaan Jylkkärissä

Jyväskylän Ylioppilaslehti pui monin tavoin yliopiston tilaa tuoreessa numerossaan.

Lue lehti vaikka tässä

Mesenaatti 01/2010 ilmestynyt!Kuuntele julkaisupäivän puhe Paska kaupunki II: Kuolema taiteelle -tapahtumasta:
I Know "Better" Sallinen Ilokivessä 29.10.2010

Lue näköislehti:
Mesenaatti 01/2010.pdf

Avaa tulostettava lehti (tulosta kaksipuolinen A4 ja taita (ja levitä)):
Mesenaatti 01/2010-print.pdf

Kirjoita mesenaattiin: tanarkisti ät gmail.com
Lehti ilmestyy noin 2 viikon välein

perjantai 29. lokakuuta 2010

Pelkoa ja innoa Jyväskylän yliopistolla

Taidekasvatuksen perusvalinnan lopettamisesta päätettiin aamulla 13.10. Tieto päätöksen valmistelusta saavutti opiskelijat edellisenä iltana. Valmistelussa sivuutettiin opiskelijoiden lisäksi henkilökunta, laitoksen pedagoginen johtaja ja jopa Humanistisen tiedekunnan esitystä vastustanut kanta.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella kiertävissä käytäväpuheissa olemme kuulleet erilaisia syitä tapahtuneelle ja sormella on osoitettu niin rehtoria, yliopiston hallitusta kuin laitoksemme johtoa. Syitä on etsitty myös valtakunnallisesta yliopistouudistuksesta sekä aktivismillaan huonoa mainosta yliopistolle tuoneista opiskelijoista.

Keväällä aistimme ilmassa epämääräisen uhkan, jota selvittämään järjestimme kaksipäiväisen Tutkintotehdas-tapahtuman. Halusimme tietää, mistä on kyse ja kenen varjo yllemme lankeaa. Tapahtuma ei tähän asiaan vastausta tuonut emmekä osanneet aavistaa syksylle näin radikaaleja käänteitä. Tutkintotehdas onnistui silti osoittamaan, kuinka motivoituneita olemme ja kuinka hyvä potentiaali laitoksellamme on toimia jatkossakin merkittävänä tekijänä maamme taide- ja kulttuurikentällä. Tapahtumassa vieraillut taiteilija Erkki Pirtola puhui kauniisti siitä, kuinka voisimme olla terve solu sairaassa yliopistossa ja kuinka yksi toimiva yksikkö voi pelastaa koko ruumiin.

Erityisesti taidekasvatuksessa keskustelu jatkui ja tänä syksynä oppiaineessa onkin otettu käyttöön uusia, innovatiivisia opetusmuotoja henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyön tuloksena. On surullista, että ponnisteluihimme opintojen kehittämisessä vastattiin tällä tavalla. Kuinka on mahdollista, että hyvin tuottava oppiaine pyritään typistämään toimintakyvyttömäksi? Onko kriittinen ajattelu uhka tuotantolaitosmalliselle yliopistolle?

Päätöksenteko uudessa yliopistossa on kasvotonta ja pelon ilmapiiriä luovaa. Valmistelu tapahtuu salassa ja asianosaiset suljetaan neuvottelupöytien ulkopuolelle. Päätökset tulevat ylhäältä päin, mutta kukaan ei tiedä mistä. Yliopistolla ei ole muistia eikä aikaa peilata tapahtunutta - kovienkin päätösten jälkeen on katsottava välittömästi eteenpäin ellei halua tulla tallotuksi.

Yliopistomme varainkeruu takkuilee. Rahavirtoja houkuttelevan profiilin löytämiseksi perinteisesti vahva humanistinen opinahjo yrittää apinoida muita menestyjiä ja profiloitua pikavauhdilla aloille, joista "kilpailevilla yliopistoilla" on elinikäinen kokemus. Lyhytnäköisillä ratkaisuillaan Jyväskylän yliopisto ampuu itseään jalkaan.

Taidekasvatuksen brändiarvo ei ehkä vastaa nanotieteitä eikä meillä ole omaa hiukkaskiihdytintä. Verrattuna Suomen ainoaan liikunnanopettajakoulutukseen on kuitenkin sanottava, että myös taidekasvatuksen oppiaine on maassamme ainutlaatuinen. Se eroaa Aalto- ja Lapin yliopistojen samannimisistä, kuvataideopettajia kouluttavista oppiaineista muun muassa humanistisella, teoreettisella ja monitaiteisella painotuksellaan ja valmistaa monialaisia, korkeakoulutettuja osaajia kulttuurihallintoon, media- ja museoalalle, opetustehtäviin, yrittäjiksi ja tutkijoiksi sekä yleisötyöhön lasten, nuorten, vanhusten ja monikulttuurisuuden parissa.

Taidekasvatuksen hyödyttömyyttä on argumentoitu taide- ja kulttuurialan liikakoulutuksella sekä huonolla työllisyystilanteella. Nämä ongelmat koskevat kuitenkin lähinnä amk-tasoisia tutkintoja. Perusvalinnan lopettamisen perustelut ovat ristiriidassa tilastojen ja todellisuuden kanssa. Tehokkuus- ja laatukriteerit opetuksen arvioinneissa kuulostavat periaatteessa hyviltä, mutta niiden mittaamisessa pitäisi välttää yksioikoisuutta. Taidekasvatuksen perusopintoja ei voi korvata muiden oppilaitosten opetuksella sillä maisterivaiheen opiskelijat ovat tähänkin asti tarvinneet perus- ja aineopintotason siltaopintoja. Pikakoulutus ei tule ratkaisemaan mitään niistä ongelmista, joita humanistisiin aloihin liitetään. Tutkintojen laadun heikkenemiseen johtavat linjaukset voi nähdä askeleena kohti suurempia leikkauksia. Ontuva opetus on helppo lakkauttaa. Onko seuraavana vuorossa Sinun oppiaineesi?

Olemme kuulleet ajasta, jolloin Jyväskylässä toimi merkittävä sivistysyliopisto. Todisteet aikoinaan vallinneesta vapaasta viisauteen tähtäävästä yliopistoaatteesta on nykyään piilotettu pölyisiin arkistoihin. Pelottomina humanisteina unelmoimme tuon tiedon saattamisesta päivänvaloon. Usko parempaan ja demokraattiseen yliopistoon elää joukossamme!

Dear Eki, nykynuorisona saamme poliittisen päätöksenteon mallin suoraan korruptoituneilta kepulaisilta. Yliopiston päätöksenteko vaikuttaa olevan lahompaa kuin lautakasa. Kekkoslovakiakin on meille vain pahaa unta. Mikä neuvoksi? Vaadimme, että meidät asianomaiset otetaan mukaan päätöksentekoon. Nyt tehdyt päätökset eivät vaikuta ainoastaan tuleviin opiskelijoihin, vaan koko alan tulevaisuuteen, laitoksen nykyisten opiskelijoiden oppimisympäristön köyhtymiseen ja tutkintojen arvoon. Taidekasvatuksella on paljon tarjottavaa yhteiskunnalle. Yliopistomme etu olisi pitää edelleeen valikoimassaan ajan vaatimuksia vastaava kirjo taideaineita. Emme suostu museoitavaksi!

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat,

Anna-Kaisa Koski
Stina Savilehto
Hanna Tyvelä
Kyösti Ylikulju
Susanne Ylönen

Kirjoitus julkaistaan Jylkkärissä 1.11.2010


Kuva: Niko Vartiainen

TUTKINTOTEHDAS TUUTTAA TAAS


Jyväskylän yliopisto on päättänyt lakkauttaa sisäänoton taidekasvatuksen kandiopetukseen vuonna 2011. Tutkintotehdas on aktivoinut toimintansa.

Seuraavaksi tapahtuu:
Tutkintotehdas mukana Paska kaupunki II: Kuolema taiteelle -tapahtumassa perjantaina 29.10.2010. Tutkintotehdas noin kello 22. Liput 5 euroa. [ Lisää tietoa ]

torstai 15. huhtikuuta 2010

TT-uutisia

Tänään 15.4. on perustettu Tutkintotehtaan sivujaoston, Juomatehtaan esteettisen kerhon ylläpitämä TAIDEKIRJASTO pääkirjaston Dyykkaa kirja!-tapahtumasta hankituista Taikun vanhoista kirjoista. Kirjaston lopullisesta sijoituspaikasta neuvotellaan.

sunnuntai 11. huhtikuuta 2010

Lehtikatsaus 11.4.2010Pieni mediakatsaus sunnuntai-iltaan:

YLE Keski-Suomi
http://yle.fi/alueet/keski-suomi/2010/04/opiskelijat_valtaavat_juomatehtaan_1589806.html
http://areena.yle.fi/video/885556 (noin 5:30 alkaen)

Helsingin Sanomat 9.4.2010
http://www.hear.fi/~ylik/tt/hs-tt.jpg (mustavalkoskanni, mielipidekirjoitus julkaistu 7.4.2010)

Keskisuomalainen 9.4.2010
http://www.hear.fi/~ylik/tt/ksml-tt.jpg (+ mielipidekirjoitus)

Keski-Suomen Viikko 9.4.2010
http://www.demari.fi/content/view/10376/506/

Kansan Uutiset 6.4.2010
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2186613/taideopiskelijoiden-antilakko-jyvaskylassa

Jyväskylän Kaupunkilehti 17.3.2010
http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=3431

Laadunvalvontayksikkö -blogi 10.4.2010
http://laadunvalvontayksikko.blogspot.com/2010/04/muistelmia-vallatusta-yliopistosta.html

Hyveen orja-blogi 11.4.2010
http://www.hyveenorja.net/suomi.php#tunnustus

Taimilaiva-blogi 11.4.2010
http://pynttari.wordpress.com/


Tutkintotehtaan henkilökunta jatkaa töitä laitoksen toiminnan parantamiseksi ja kiittää kaikkia vierailijoita! Tästähän se vasta lähtee, homekasvustojen tuuletus jatkuu!

--Kyösti

lauantai 10. huhtikuuta 2010

Kiinalainen nykytaide

Tässä vielä "Kiinalainen nykytaide" -luennolla esitellyt taiteilijat, kun nuo kiinalaiset nimet niin helposti tuppaavat unohtumaan:

Zheng Fangzhi
Fang Lijun
Yin Xiuzhe
Yang Fudong
Ai Wei Wei
Yan Pei-Ming


t.Anna-Kaisa

Keskisuomalaisen tekstaripalsta 10.4.2010

"Aino hei, missä opetus missä sisältö? Tehtaalla kysellään"

perjantai 9. huhtikuuta 2010

Tutkintotehdas on sulkeutunut tältä erää

Haikein mielin suljimme tehtaan ovet noin klo18 paikallista Keski-Suomen aikaa. Tuhannet kiitokset kaikille Tutkintotehtaaseen osallistuneille, te teitte meidän kanssa upean tehtaan!

Keskustelu on herännyt ja se jatkuu. Tämä ei jää tähän. Tulossa näillä näkymin parin viikon sisään aiheesta paneelikeskustelua, johon pyritään saamaan mukaan yliopistomme päättäjiä. Sitä ruvetaan puuhamaan kuitenkin vasta Las Palmasin ekskursion jälkeen. Tänään tanssitaan palmujen alla!

Järjestäjien puolesta voin vielä todeta, että Tutkintotehdas on luonut Taikussa aivan mielettömän paljon uudenlaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Olemme löytäneet uusia keinoja toimia, niitä paljon kaivattuja innovaatioita. Paljon olemme me opiskelijat myös oppineet matkan varrella, ihan sellaisia käytännön tasolla kullanarvoisia taitoja, joita ei olisi ikinä tullut oppineeksi massaluennoilla tai kirjatentteihin pänttäämällä. Toivomme, että Tutkintotehtaan henki jää elämään, tehtaan tuotteita jalostunee myös pidemmällä aikavälillä.

-Hanna

Tutkintotehdas mediassa

Tutkintotehdas ylitti uutiskynnyksen mm. Radio Jyväskylässä, Radio Keski-Suomessa, Helsingin Sanomissa ja Keskisuomalaisessa. Aiemmin ovat jutut ilmestyneet jo Keski-Suomen Viikossa ja Kansan Uutisissa.

Uutisjuttu Tutkintotehtaasta myös eilisen Keski-Suomen uutisissa, katsottavissa Yle Areenassa (kohdassa 5:25).

http://areena.yle.fi/video/885556

Päivä 2

Toinen päivä on valjennut ja ohjelma käynnistynyt Tutkintotehtaalla!

Poimintoja päivän ohjelmasta:

Taikun opiskelijoiden katkeamaton luento pyörii paraiakaa suuressa luentosalissa,

Klo 12.30 Työpaja: taiteilija Tiitus Petäjäniemi johdattaa maalaamisen ytimeen.

Klo 13.45-14 Skype-yhteys Kiinaan ja Helsingin yliopiston taidehistorian opiskelijoihin.

Klo 14.30 Kaupunginvaltuutettu Maia Fandi puhuu osallisuuden ja hyvinvoinnin suhteesta.

Klo 16-17 Yliopiston hallinnon kyselytunti, kysymyksiin vastaavat hallintopäällikkö Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Raija Oikari sekä opintoasiain päällikkö Ossi Päärnilä.

Klo 17 jälkeen Tutkintotehtaan lopputuotteen julkistaminen.

Klo 20 ekskursio Las Palmasiin!

TUTKINTOTEHDAS 24/7 RADIO HEARILLA!
http://www.hear.fi/

torstai 8. huhtikuuta 2010

Tutkintotehdas, 1. päivä

Lisää kuvia

TILAT OTETTU HALTUUN OPETUSKÄYTTÖÖN!

Terveisiä Tutkintotehtaalta! Hyvä meininki!

Tutkintotehtaan pihalla tänään vielä musiikkia ja pimeän laskeuduttua tulitaidetta.

Tutkintotehdas 24/7 Radio Hearilla:
http://www.hear.fi/

keskiviikko 7. huhtikuuta 2010

Ohjelma / aikataulu: Tutkintotehdas 8. - 9.4.

TORSTAI 8.4.

10.00-11.00 Piha/Aula Avajaiset, Tutkintotehtaan toiminta käynnistyy
Pirkko ja Klassikot
11.00-12.00 JT120 Auditorio
Opiskelijoiden aloitus-spektaakkeli

12.00-13.00 Piha/Aula
Lounastauko, ruokakoju pihalla - Simon Simbasaaren ruokapalvelut
Pirkko Rahkila-Rissanen: "Ilmaisutaidon poisto = ajattelukyvyn poisto"
Onerva Mäki: "Luova toiminta ei ole kirjallisia teemoja"

12.00 alkaen JT202 Taidesalonki
Kaikille avoin jatkuva simultaanitaidekritiikki

12.00 alkaen JT201 Innovation Lounge
Innovation Loungessa voi innovoida aina kun siltä tuntuu

12.30-13.30 JT205 Hautomo
Mitä on taidekasvatus ja mitä se voisi olla? Opiskelijat ja henkilökunta keskustelevat

13.00-13.55 JT120 Auditorio
Innovaatiotoiminnan tutkimusprofessori Antti Hautamäki & filosofi Olli-Pekka Moisio: ”Innovaatioyliopisto / Sivistysyliopisto”
keskustelua kommentoi tutkija Tero Toivanen

14.00-14.55 JT120 Auditorio
Kirjallisuuspaneeli "Äidinkielen opettaja taideopettajana"
ÄOL:n jäsen Tuuli Murtorinne Jyväskylän Normaalikoululta, opettaja Penjami Lehto ja sanataideohjaaja Hanne Honkanen

14.00-15.00 JT202 Taidesalonki
Radio- ja äänitaidetyöpaja Tehtaan äänet - Kyösti Ylikulju
Kuunnelmatyöpaja tekstin ja äänen suhteesta - Riikka Ala-Hakula

14.00-16.00 JT205 Hautomo
Taidetyöpaja: Kuvataiteilija ja TAIKUn opiskelija Tuomas Laulainen

15.00-16.00 JT120 Auditorio
Taide ja taideopetuksen tila - Taiteilija Stefan Nyström

16.00-16.30 Kahvitauko, kirjallisuuden ainejärjestö Opus ry.

16.30-18.00 JT120 Auditorio
Tyhmiä kysymyksiä taiteesta
Taiteilija Erkki Pirtolan puheenvuoro, kerjäläispukkina Marko Kaiponen

18.00 JT227 Keittämö
Esteettistä kokkailua silmänruoaksi

Pimeyden laskeuduttua: Hal-Lucia, tulitaidetta


PERJANTAI 9.4.

10.00-11.25 JT120 Auditorio
TAIKU: "Katkeamaton luento" - Opiskelijoiden omat intressit & opiskelu

11.00-13.00 JT115 Konehuone
Ahdistuspysäkki - Heidi Hummastenniemi

11.30-12.30 JT120 Auditorio
Museologia: Seminaarin järjestäminen for dummies

11.30-13.00 JT205 Hautomo
Nykyteatteri-luento - FM (taidekasvatus) Laura Häkkinen

11.30-12.30 Studio
Kokemuslähtöistä taidekasvatusta pimeässä - Stina Savilehto & Maija Iisalo

12.30-13.30 Lounastauko (pihalla)
Tero Toivanen: ”Oppimisen yhteiskunnallistuminen – eli yhteiskunnallisen opiston tarpeesta”

12.30-15.00 Studio
Maalaus kurssi: kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemi johdattaa maalaamisen ytimeen

13.30-14.00 JT120 Auditorio
Videoyhteys suureen maailmaan

13.30-14.30 JT205 Hautomo
Kiinalainen nykytaide – Anna-Kaisa Koski

14.00-14.30 JT120 Auditorio
Kirjallisuuden ainejärjestölehti Naagan julkkarit

14.30-15.30 JT120 Auditorio
Kaupunginvaltuutettu Maia Fandi: Osallisuuden ja hyvinvoinnin suhteesta

15.00-16.00 Studio
DRAMBA! For the Monkey people - FM (taidekasvatus) Laura Häkkinen

15.30-16.00 Kahvitauko, kirjallisuuden ainejärjestö Opus ry.

16.00-17.00 Studio
Massive Atabaquen, Jyväskylän antifasistisen capoeiraryhmän capoeirakurssi

16.00-17.00 JT205 Hautomo
Musiikki - Heikki Kivelä ja Jari-Matti Nurminen

16.00-17.00 JT120 Auditorio
Yliopistohallinnon kyselytunti: Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Raija Oikari ja opintoasiain päällikkö Ossi Päärnilä

17.00-18.00 JT120 Auditorio
Positiivinen lopetus + Innovation Box + Tehtaan lopputuotteen julkistaminen

20.00 Ekskursio bussilla Las Palmasiin! Kortepohjan yo-kylän ravintola RentukkaMukana myös:


Pääsalissa kommentoimassa taiteilijan äänitorvella: Kaisa Lipponen
Pihalla/aulassa keikkoja, dj'tä, puheita, performansseja ja ruokamyyntiä
Temppeli
Mensch Und Kosmos
Rodger That Solo Performance
Hear dj't
Kassumessu & vieraat

Suora lähetys TT 24/7: Radio Hear
www.hear.fi

Vaadimme tieteeseen kunnon sisältöä

Mikko Kosonen, Erkki K. M. Leppävuori, Markku Mattila ja Veli-Pekka Saarnivaara peräänkuuluttivat Suomelle innovaatiostrategian lisäksi tiedestrategiaa (HS Mielipide 1. 4.).

Korkeakoulujamme on kehitetty innovaatiostrategian lähtökohdista, mikä ei ole lisännyt niiden mahdollisuuksia menestyä tai edes toimia paremmin. Tehokkuusvaatimukset ovat näyttäytyneet lyhyen aikavälin ehostuksena, jossa tehtaillaan sisällöltään yhä kehnompia tutkintoja. Opetuksen määrää ja yksilöllisiä suuntautumisvaihtoehtoja karsimalla hukataan potentiaali, jota opiskelijoissa on.

Tästä on tullut jo arkipäivää Jyväskylän yliopiston taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Laitoksemme kirjastoa ajetaan alas poistamalla vaivihkaa sen kokoelmia, ja kurssien vähentyessä päävastuu opetuksesta siirtyy opiskelijoiden välisiin keskusteluihin yliopiston ulkopuolelle.

Kehitys näyttäytyy meille opetuksen puuttumisena ja tasapäistämisenä. Yliopistoamme ohjaa näkymätön käsi, jonka käskyttäjää ei kukaan tunne.

Emme halua pusertua ulos tutkintotehtaasta ennätysvauhdilla. Laadukasta tutkimusta ja innovaatioita ei synny ilman asianmukaista perusopetusta. Haluamme haasteita oppimiseen, emme opetuksen saamiseen.

Kannatamme sisältölähtöisen tiedestrategian kehittämistä sekä keskustelevaa ja avointa yliopistoa, jossa jo opiskeluaikana pääsee osaksi tiedeyhteisöä. Emme halua luoviksi lampaiksi, joita muut voivat hyödyntää bisneksissään, vaan omaehtoisiksi toimijoiksi. Opiskelualamme arvostus on ristiriidassa Suomen tulevaisuusnäkymien kanssa. Haluamme antaa yhteiskunnalle muutakin kuin verorahoja.

Laitoksellamme on kyky ja motivaatio olla alamme huippuyksikkö käyttäen hyväksi sijaintiaan "maaseudulla", joka antaa laajaa näkökulmaa. Suomen tiedemaailman monimuotoisuus on säilytettävä.

Innovaatioiden ja menestysten tavoittelu kauniilla mutta tyhjillä lupauksilla murentaa yliopistoilta pohjaa ja uskottavuutta. Tehtailtu tutkinto ei ole minkään arvoinen. Vaadimme tieteeseen sisältöä ja kauaskantoisia tutkintoja, jotka tuottavat hyvää elämää.


Kyösti Ylikulju
Taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhdistys Rana ry:n puheenjohtaja

Helmi-Lotta Sallinen
Kirjallisuuden opiskelijoiden yhdistys Opus ry:n puheenjohtaja

Jyväskylän yliopisto


Julkaistu: Helsingin Sanomat 7.4.2010

maanantai 5. huhtikuuta 2010

OHJELMA/AIKATAULU: Tutkintotehdas 8.-9.4.


AIKATAULU, vedos 1
Pidätämme oikeuden muutoksiin, ohjelma elää.

Juomatehdas
Vapaudenkatu 25, Jyväskylä

PIHA/AULA

To 8.4.
10.00-11.00 Avajaiset / Tutkintotehtaan toiminta käynnistyy:
Puheita, perusteita ja performanssia + Pirkko ja Klassikot esiintyy

12:00-13.00 Lounastauko:
Pirkko Rahkila-Rissanen: "Ilmaisutaidon poisto = ajattelukyvyn poisto". Yliopiston ja ylioppilasteatterin historiaa alkuajoista lähtien
Onerva Mäki: "Luova toiminta ei ole kirjallisia teemoja". Improvisaatiosta ja luovasta toiminnasta

Iltaruuan jälkeen:
Hal-Lucia, tulitaidetta

Muuna aikana pihalla/aulassa keikkoja, dj'tä, puheita, performanssia ja ruokamyyntiä.

Tulossa mm:
Simon Simbasaaren ruokapalvelut
Pirkko ja Klassikot
Erkki Pirtola
Marko Kaiponen kerjäläispukkina
Temppeli
Mensch Und Kosmos
Rodger That Solo Performance
Hear dj't
Kassumessu & vieraat

JT 120: PÄÄSALI

Huom! Salissa käytössä taiteilijan äänitorvi:
Kaisa Lipponen voi keskeyttää minkä tahansa keskustelun kommenteillaan, TÖÖT

To 8.4.
11.00-12.00 Aloitus-spektaakkeli
12.00-13.00 Lounastauko (ulkona): Pirkko Rahkila-Rissanen ja Onerva Mäki puhuvat
13.00-13.55 Jyväskylän yliopiston innovaatiotoiminnan tutkimusprofessori Antti Hautamäki & filosofi Olli-Pekka Moisio: Innovaatioyliopisto / Sivistysyliopisto, keskustelua kommentoi tutkija Tero Toivanen
14.00-14.55 Kirjallisuuspaneeli "Äidinkielen opettaja taideopettajana": ÄOL:n jäsen Tuuli Murtorinne Jyväskylän Normaalikoulusta, Yläkoulun opettaja Penjami Lehto, Hanne Honkanen ym.
15.00-16.00 Tätä tuntia ehostetaan! Ohjelma julkistetaan pian!
16.00-16.30 Kahvitauko
16.30-18.00 Päivän lopetus: Taiteilija Erkki Pirtolan puheenvuoro, Tyhmiä kysymyksiä taiteesta

Pe 9.4.
10.00-11.25 TAIKU: "Katkeamaton luento" (opiskelijoiden omat intressit & opiskelu)
11.30-12.30 Museologia: Seminaarin järjestäminen for dummies
12.30-13.30 Lounastauko (pihalla)
13.30-14.00 Videoyhteys suureen maailmaan
14.00-14.30 Kirjallisuuden ainejärjestölehti Naagan julkkarit
14.30-15.30 Kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Maia Fandi: Osallisuuden ja hyvinvoinnin suhteesta
15.30-16.00 Kahvitauko
16.00-17.00 Yliopistohallinto: Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Raija Oikari ja opintoasiain päällikkö Ossi Päärnilä
17.00-18.00 Positiivinen lopetus + Innovation Box + Tehtaan
lopputuotteen julkistaminen
ennen 20.00 Ekskursio bussilla Las Palmasiin!

Ilta jatkuu Las Palmas -tanssiaisissa Kortepohjan yo-kylän ravintola Rentukassa

JT 205 SEMINAARIHUONE

To 8.4.
14-15 Radio- ja äänitaidetyöpaja
Tehtaan äänet, tilaäänityöpaja - Kyösti Ylikulju
Kuunnelmatyöpaja, tekstin ja äänen suhteesta - Riikka Ala-Hakula
18-19 Luova kirjoittaminen: Ohjelma lopputuotantovaiheessa! Julkaistaan pian!

Pe 9.4.
11.30-13 Nykyteatteri - luento - FM (taidekasvatus) Laura Häkkinen
16-17 Musiikki - Heikki Kivelä ja Jari-Matti Nurminen
+Susanne Ylönen - Kauhun estetiikka
+Mitä on taidekasvatus? Opiskelijoita ja henkilökuntaa keskustelemassa mahdollisuuksista

JT 202 TAIDESALONKI
JATKUVA Simultaanitaidekritiikkiä + teetä (avaus to kello 12)

PAJA - VERSTAS - INNOVATION LOUNGE
JATKUVA Innovation Lounge (avaus to kello 12)

Innovation Loungessa voi innovoida aina kun alkaa siltä tuntua

STUDIO

To 8.4.
14.00-16.00 Taidetyöpaja - kuvataiteilija ja Taikun opiskelija Tuomas Laulainen
+ Massive Atabaquen, alias Jyväskylän antifasistisen capoeiraryhmän capoeirakurssi

Pe 9.4.
11.30-12.30 Kokemuslähtöistä taidekasvatusta pimeässä - Stina Savilehto & Maija Iisalo
12.30-15.00 Maalauskurssi, kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemi johdattaa maalaamisen ytimeen
15.00-16.00 DRAMBA! For the Monkey people - FM (taidekasvatus) Laura Häkkinen

JT 227 KEITTÄMÖ
To klo 18.00 Esteettistä kokkailua illalliseksi
Pe klo 9.00 Aamupuuro

JT115 ATK-HUONE
Pe 11-13 Ahdistuspysäkki: keskustelevaa apua opiskelijoille - Heidi Hummastenniemi

3krs MEDIANURKKA
Rauhallinen haastattelutila

AULATILAT
-1krs Möyhentämö
1krs Käymistila
2krs Tislaamo
Avoimia tiloja keskustelujen jatkamiselle + näyttelyitä ja installaatioita

Kolme yötä Tutkintotehtaaseen!

torstai 1. huhtikuuta 2010

Mistä on pieni Suomi tehty?


Mistä on pieni Suomi tehty? Kohti eläköitymisen Satumaata lipuvat sukupolvet kertovat tarinoita kunniakkaasta rakennustyöstä. Tämä maa on sisulla tyhjästä luotu ja nyt meille valmis. On aika tarttua ohjaksiin ja pistää pyörät pyörimään. Nousun on jatkuttava, vähintään kolmella prosentilla vuodessa. Suomen tulevaisuus kimmeltää menestyksen moottoritiellä ja valo tunnelin päässä on sytytetty.

Mutta nykynuoret ovatkin mukavuudenhaluisia. Yliopistoilla viihdytään liian kauan ja valmistumiset venähtävät. Jotkut menetetyt lupaukset valitsevat vapaaehtoisesti jopa pienemmän palkan ja etsivät syntisesti onneaan tavarataivaan ulkopuolelta. Mikä avuksi kun unelmien Suomi ei kiinnostakaan? Kun lottovoittona saatu hyvinvointi- ja innovaatioyhteiskunta saa kiittämättömät kapinoimaan?

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Ratkaisuna ongelmaan muutetaan koulutus kilpailuksi ja pistetään ihmiset ja oppialat toisiaan vastaan. Tulevaisuus on entisensä kunhan rajataan ja keskitetään riittävästi. Kilpailussa heikot karsiutuvat ja lahjakkaat selviävät. Se on luonnon laki. Syvälliset keskustelut ja kirjastoissa lorviminen eivät isänmaatamme pelasta.

Luova ala kerää silti arvostusta oikein hyödynnettynä. Päättäjien ja hallitusten keskuudessa se kukkii strategioissa ja juhlapuheissa. Kuinka kauniilta yliopiston tulevaisuus kuulostaakaan, vaikka pinnan alla puhuttaisiin laitosten lakkauttamisista ja kirjastojen tuhoamisista. Oikein sanoin esitettynä mikä tahansa on hyvää ja kaunista, hyväksi jokaiselle. Mielikuvien kilpaillessa ehostus on parasta tehostusta. Sanat vain tekoina muistetaan.

Seuraa tarina:

Juomatehtaalla sijaitseva Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjasto haluttiin lakkauttaa. Kirjat määrättiin siirrettäväksi pääkirjastolle ja vähitellen osaan siirrosta suostuttiinkin. Pääkirjastoltahan luvattiin hyvät tilat, joissa tieto säilyisi. Opiskelijoiden hämmennystä poistamaan seinälle kiinnitettiin tiedote uudelleenjärjestelystä, jonka jälkeen kirjat palaisivat paikoillensa.

Puolisen vuotta kului eikä kirjoihin sen kummemmin kiinnitetty huomiota, nehän olivat joko uudelleenjärjestelyssä tai pääkirjastolla. Tuli kevät ja tuli toukokuu. Tuli Yläkaupungin yö -kaupunkifestivaali, jonka yhteydessä järjestetään kirjatori, kirjaston poistokirjojen myyntitapahtuma. Huomattava osa Juomatehtaan kirjaston kirjallisuudesta myytiin kirjaston toimesta ilman ennakkoilmoitusta pilkkahinnalla nopeimmille. Sen pituinen se.

Nyt nilkuttava kirjasto lienee seuraavassa vaiheessa helppo kohde täydelle lakkautukselle. Eihän se toimi. Muutama yliopiston henkilökunnan edustaja ehti pelastaa yksittäisiä kirjoja. Niitä pitää säilyttää visusti piilossa työhuoneen kaapeissa, etteivät ne ”katoaisi”. Mieleen tulee lainaus 1800-luvun alun Saksasta: ”Siellä, missä ensiksi poltetaan kirjoja, poltetaan seuraavaksi ihmisiä.” Mutta sehän olisi Hitler-kortti.

--Kyösti

perjantai 26. maaliskuuta 2010

Lehdistötiedote

24.3.2010 Jyväskylä
Julkaisuvapaa

Tilat haltuun - Jyväskylän yliopiston taideopiskelijat julistavat antilakon

Kuka huomaa jos taiteiden opiskelija on lakossa? Kuka huomaa jos yliopistoa ei enää ole? Nuoret opiskelijaradikaalit ovat päättäneet rakentaa rinnakkaistodellisuuden, jossa yliopiston tyhjät tilat on täytetty kauan kaivatulla oppimismahdollisuudella. Rahanpuutteesta nalkuttamisen sijaan tällä kertaa keskitytään yliopiston sisällöllisiin homekasvustoihin. Nyt tuuletetaan oikein kunnolla!

Me, Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat, otamme opetustilamme Juomatehtaan haltuun 8.-9.4.2010. Tapahtumamme TUTKINTOTEHDAS on kaksipäiväinen mielenilmaus koskien oppiaineidemme asemaa uudistuvassa yliopistossa opiskelijan näkökulmasta. Lisäksi haluamme ottaa kantaa taide- ja kulttuurialan asemaan innovaatioyhteiskunnassa.

Mikä on yliopiston tarkoitus, jos se toimii vain tutkintojen tuottajana? Opetuksen vähäisyys laitoksellamme ajaa niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin ahtaalle. Tuntuu kummalliselta, että itse opiskelijoita pidetään rasitteena yliopiston resursseille. Myös kulttuurialan tulevaisuutta pohtiessa täytyy muistaa, että osaamisellamme on tarve, arvo ja hinta. Valtion tehokkuus ja hyvinvointi ovat myös meistä kiinni. Haluamme korostaa, että yliopiston pääoma on ajattelu, ei raha. Vai voiko sivistykselle antaa hintaa?

Opiskelijoiden ajauduttua sivuun heitä koskevasta päätöksenteosta tahdomme käyttää ääntämme ja ottaa osaa valtakunnalliseen keskusteluun niin taidealan kuin yliopistonkin tulevaisuudesta. Kahdelle päivälle on koottu opetussuunnitelma, jossa toteutuvat ajatuksemme siitä, mitä opetuksen laitoksellamme tulisi olla. Opiskelijoiden lisäksi tapahtumassa kuullaan vierailevia luennoitsijoita, keskustelijoita ja päättäjiä. Tutkintotehtaassa tehdään myös taidetta ja pedagogisia kokeiluja. Lisäksi sen tiloissa esiintyy taiteilijoita.

Tutkintotehdas aukeaa torstaina 8.4. kello 10. Tapahtuma on päivisin kaikille avoin.

Jyväskylän yliopisto
Juomatehdas
Vapaudenkatu 25
40100 Jyväskylä

Yhteystiedot:

Rosa Kuosmanen
rosa.kuosmanen(at)jyu.fi
050 4653462

Kyösti Ylikulju
kyosti.ylikulju(at)jyu.fi
044 5789485

keskiviikko 24. maaliskuuta 2010

Yhteinen yliopisto - Yliopistomanifesti

Megafonilta terveisiä Tutkintotehtaalle:

Yliopistomanifesti 1.0

Copyleft

Yhteinen yliopisto ja yhteinen tilanne

Opiskelijat eivät missään nimessä elä työtä koskevien ristiriitojen ulkopuolella. Koulutusjärjestelmä on keskeinen luokkajaon uusintamisen paikka. Koulutusjärjestelmä on ihmisiä hienovaraisesti erittelevä koneisto, joka tuottaa työvoimaa talouskasvun tarpeisiin. Työvoimaa ollaan jakamassa palvelusluokkaan, koulutettuihin ketjutyöntekijöihin sekä huippuosaajiin. Näistä kahta ensimmäistä voidaan nimittää prekaariksi työvoimaksi.

Opiskelijat ovat paitsi tulevaisuuden työvoimaa, huomattavan usein jo opiskeluaikanaan tärkeä halpatyövoiman reservi. Erityinen merkityksellistä tämä sosiaalinen, kielitaitoinen ja joustava työvoima on kaupunkien palvelualan yrityksille. Oppilaitokset ovat kuin opetusministeriön lahja paikkakuntiensa elinkeinoelämälle.

Tulevaisuuden työvoimana opiskelijat elävät käytännössä pakotettuina opiskelemaan. Välivuosien pitäminen on yhä hankalampaa ja valmistumistahtia kiihdytetään. Yliopisto-opetusta koulumaistetaan ja yhä useammat ohjataan ammattikorkeakoulun puolelle. Avoimen yliopiston opetus korvaa yliopisto-opetusta varsinkin perusopintojen osalta, jolloin joidenkin alojen sisäänotossa korostuu väistämättä maksullisuus. Koulutus ei suinkaan ole yhteiskunnan pyyteetön lahja, vaan läpeensä laskelmoitu keino tuottaa inhimillistä pääomaa taloudellisia kasvutarpeita varten.

(lue lisää)

sunnuntai 21. maaliskuuta 2010

Manifestin takaa

Manifestimme on tähän mennessä herättänyt kiitettävästi keskustelua ja osin kiivastakin vastarintaa. Kärjistettyjen vaatimusten suomentaminen osaltaan tuhoaa manifestin alkuperäistä tarkoitusta herättää pohtimaan, mitä on opiskelijuus, kansalaisuus ja ihmisyys poliittisten määreiden mukaan, mutta taiteen tutkijana sorrun nyt kuitenkin oman tekstini jonkinlaiseen tulkintaan.

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen yhteiskunnallisen aseman ymmärtämistä alan ulkopuolelta vaikeuttanee edelleen taidetta taiteen vuoksi -ajattelu, joka pitää taiteen ja kulttuurin erillään varsinaisesta elämästä. Taide siis nähdään osana ainoastaan omaa taiteen sfääriään sen sijaan, että sen voitaisiin tulkita olevan taustalla kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tarkoitus ei ole tuottaa tai kaupata taide-esineitä ja tämän kautta edesauttaa rahan kiertämistä markkinoilla. Alan opiskelun ytimessä on sen sijaan kulttuurin merkityksien ymmärtäminen: mitä taide ja kulttuuri ovat merkinneet eri aikakausina ja mitä ne merkitsevät nyt? Koulutuksemme kautta sijoitumme työtehtäviin, jotka kehittävät edelleen suomalaista kulttuurin kenttää nostamalla esille taidetta, joka pohtii omalle ajallemme olennaisia kysymyksiä. Tärkeimpiä taiteen ominaisuuksia ovat itsestäänselvyyksinä pidettyjen asioiden näkeminen toisin ja keskustelun herättäminen, toki esteettistä nautintoa unohtamatta.

Tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuvat yhteiskunnan yksilölle asettamien vaatimusten jatkuva kiristyminen, samalla kun pyritään itsepintaisesti pitämään kiinni perinteisistä käsityksistä työn, teollisuuden, talouskasvun ja viennin merkityksistä. Globalisaation toinen aalto uhkaa siirtää ajatustyön tehtaiden perässä länsimaiden ulkopuolelle. Vanhoista rakenteista ei suostuta luopumaan, samalla kun paniikinomaisesti vaaditaan uusia innovaatioita. Huippututkimusta rajoitetaan tiukoin budjetein, mutta toisaalta edes laadukkaaseen perusopetukseen ei olla valmiita satsaamaan. Yliopistolaitoksen uudistukset kuormittavat parhaimpia tutkijoita pikkumaisella byrokratialla ja "innovaatiot" on tuotteistettu tapahtumaan tietyn kaavan mukaisesti. Sama tapahtuu työelämässä tuottavuusohjelmien kautta. Työssäuupuminen on arkipäivää ja hyvinvointiyhteiskunta enää vain sanahelinää. Koululaitoksemme tuottaa ahdistuneita ihmisiä, jotka kuitenkin edelleen menestyvät paperilla Pisa-kokeissa.

Manifestissamme peräänkuulutamme todellisia innovaatioita, jotka johtaisivat hyvinvointiin ja parempaan ymmärrykseen elämästä. Näemme luovuuden, taiteen ja kulttuurin olennaisina osina tuohon päämäärään tähtäämisessä. Se nykytermeillä luotu tuotantotehokas ihmisyys, joka toteuttaa itseään kuluttamalla, on aikamme tuote, jonka olemassaolon tahdomme kiistää. Taide ja kulttuuri ovat keinoja nähdä oma arki arvokkaana, ei ainoastaan välineenä työvuoden kahteen lomaviikkoon, joiden aikana on tiivistetysti mahdollista kokea vuoden parhaat elämykset ja merkitykselliset asiat.

Viimeaikaisessa taidekeskustelussa on nostettu korostetusti esiin taidemaailman jakautumista oikeistolaiseen ja vasemmistolaiseen. Kaikelle ihmisyydelle olennaiset piirteet, kuten yhteisöllisyys, uteliaisuus, kokeilevien uusien muotojen etsiminen ja ylipäätään kiinnostus maailman ilmiöihin on leimattu taiteessa ilmeneväksi vasemmistolaiseksi ideologiaksi. Sen sijaan, että haluaisimme edistää jotain leimallisesti puoluepoliittisesti sidonnaista agendaa, toivomme, että edes kulttuuri voisi olla jotain, josta yksilö voisi nauttia sen tarjoamien elämysten kautta, ilman että pitäisi pohdiskella, millaista taidetta oman puoluekannan mukaan tulisi arvostaa.

Ehkä eniten yleistä hämmästystä on kuitenkin herättänyt asenteemme rahaa kohtaan. Raha mahdollistaa asioita, joten sillä on selkeä arvo. Mutta onko tuon arvon oltava itseisarvo? Valmiutemme luopua elintasostamme tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että haluamme elää paremmin ja ymmärtää enemmän sen sijaan, että käyttäisimme aikamme odotellen eläkeiän tarjoamaa mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen.


Anna-Kaisa Koski

keskiviikko 17. maaliskuuta 2010

perjantai 5. maaliskuuta 2010

Miksi Tutkintotehdas?

Huoli opiskelijan asemasta kasvaa. Valitettavasti opiskelijat ovat ajautuneet sivuun tai vain sivuutettu keskustelusta. Tutkintotehtaan avulla tahdomme saada äänemme kuuluviin. Toivomme tapahtumalle laajempaakin mediahuomiota sekä nostavamme opiskelijoiden kannan mukaan valtakunnalliseen keskusteluun. Toivomme myös, että tapahtumamme voisimme toimia tietyllä tapaa esimerkkinä vastaavissa tilanteissa oleville oppiaineille, jotka joutuvat taistelemaan innovaatioyliopiston tuotantotehokkuusvaatimusten ristipaineissa. Haluamme osoittaa, että olemme motivoituneita paitsi opiskelemaan, myös ottamaan osaa keskusteluun niin taiteesta kuin yliopiston tulevaisuudestakin.

Juomatehtaan haltuunotto toteutetaan rakentavassa hengessä. Tarkoituksenamme on koota kahdelle päivälle opetussuunnitelma, jossa toteutuvat ajatuksemme siitä, mitä opetuksen Taikussa tulisi olla. Käytämme käytössämme olevan ajan tehokkaasti ja pyrimme järjestämään myös yöluentoja. Olemme kutsuneet paikalle vierailevia luennoitsijoita, keskustelijoita ja päättäjiä. Lisäksi järjestämme itse kokeiluja vaihtoehtoisista opetusmuodoista, jotka usein tuomitaan liian kalliiksi/hankaliksi toteuttaa.

Tapahtuma on päivisin kaikille avoin. Paikalle toivotaan kuulijoita sankoin joukoin. Opiskelijat ovat myös tervetulleita suunnittelemaan tapahtuman opetustarjontaa ja toteutusta. Kerro siis meille, mitä haluaisit Taikussa oppia tai mikä parempaa – opeta itse!

torstai 4. maaliskuuta 2010

Manifesti

"Haluamme osaksi innovaatioyliopistoa. Kieltäydymme haaskaamasta kunnon kansalaisten maksamia verovaroja nimelliseen yliopistotutkintoon, joka vie meidät kortistoon. Kieltäydymme kiipeämästä siitä, missä aita on matalin. Vaadimme tehokkaampaa strategiaa ja tuotantotehokkuutta opintoihimme: lisää opinto-ohjausta, keskustelua, avoimuutta ja jatkuvuutta.

Valtion tehokkuus on meidän osaamisestamme kiinni. Haluamme tuottaa hyvinvointia ja innovoida uusia toimintatapoja. Osaamistamme haluamme päästä toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti jo opiskeluaikana ilman, että olemmassaolomme rajoitetaan ainoastaan äänettömän 'opiskelijakansalaisen' tasolle. Haluamme maksaa veroja!

Meille, lama-ajan lapsille, tuotantotehokkuus on synonyymi normaalille.
Haluamme laskea elintasoamme, jotta eläkepommi saataisiin purettua.
Haluamme ylittää sektorirajat ja luopua vastakkainasetteluista.

Haluamme, että meistä koulutetaan keskustelevia kosmopoliitteja ja haluamme viedä Suomen maailmankartalle. Haluamme tehdä asiat ensimmäisinä, paremmin kuin kukaan muu, koskaan. Haluamme olla uusi Nokia! Emme suostu menemään lakkoon!"